Premium

De provincie heeft geld voor duurzame havenprojecten, zoals walstroom in de haven van IJmuiden. ’Zodat de uitstoot van voor de kade liggende schepen wordt beperkt’, stelt directeur Peter van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden

IJmond

Ondernemers in de havens langs het Noordzeekanaal en in Den Helder met plannen voor verduurzaming kunnen ruim vier miljoen euro ontvangen.

De provincie Noord-Holland heeft dit bedrag beschikbaar gesteld voor projecten voor de overgang naar duurzame energiebronnen voor de binnenvaart en voor maatregelen die leiden tot betere benutting van de bestaande ruimte of de milieuruimte op bestaande bedrijventerreinen.