Herdenking Februaristaking IJmond op Jan Brasserplantsoen in Velsen-Noord

Velsen-Noord

Tachtig jaar geleden legden duizenden mannen en vrouwen het werk neer in protest tegen de vervolging van de joden door de Nazi’s. Donderdag 25 februari wordt de Februaristaking 1941 ook in Velsen-Noord herdacht.

Aanstaande donderdag, om 10 uur, leggen Nico van Nijendaal namens Lokaal FNV IJmond en Conny Braam van het Jan Bonekamp Herdenkingscomité bloemen op het Jan Brasserplantsoen in Velsen-Noord.

Uniek

Die dag is het 80 jaar geleden dat duizenden mannen en vrouwen eendrachtig het werk neerlegden en in protest gingen tegen de vervolging van de joden door de Nazi’s. Deze voor Europa unieke daad van moed en medemenselijkheid op te staan tegen onrecht, is en blijft een bron van inspiratie voor de dag van vandaag. De staking geldt als een krachtig symbool van verzet tegen onrecht dat anderen dan de eigen groep wordt aangedaan en als daad van solidariteit met medeburgers die worden gediscrimineerd.

Elk jaar nemen delegaties van Lokaal FNV IJmond en het Jan Bonekamp Herdenkingscomité deel aan het defilé langs de Dokwerker op het Jonas Daniel Meierplein in Amsterdam. Maar vanwege de Corona-maatregelen is die herdenking dit jaar niet openbaar.

Voortouw

Om toch stil te kunnen staan bij de Februaristaking is besloten om de bloemen dit jaar dicht bij huis neer te leggen, en wel op het plantsoen dat zeer recent is vernoemd naar Jan Brasser. De man die destijds samen met anderen in de IJmond het voortouw nam in een staking bij de Hoogovens in IJmuiden, die wij nu de Februaristaking 1941 noemen. Hij streed, met gevaar voor eigen leven, tegen onderdrukking, fascisme en rassenwaan. Als represaille zijn ettelijke werknemers bestraft en sommigen in Amsterdam zelfs geëxecuteerd.