De Hoop Scheffer hoort te weinig over het buitenland in campagne

In de verkiezingscampagne is veel te weinig aandacht voor het buitenland waar Nederland als open economie zo afhankelijk van is, aldus Jaap de Hoop Scheffer. Hij is voorzitter van de AIV, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet als het gaat om buitenlands beleid.

"Het raam zit dicht", zei hij in het televisieprogramma Buitenhof. De voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hoopt dat in de kabinetsformatie meer aandacht zal zijn voor het buitenland. De AIV heeft daarvoor een stuk opgesteld, met zaken waarop de partijen moeten letten tijdens de formatie.

"Wij doen een dringende oproep aan de lijsttrekkers, van wie een aantal uiteindelijk voor het nieuwe regeerakkoord zal tekenen, om meer aandacht te besteden aan de wereld om ons heen. Dat is essentieel, om zowel dreigingen het hoofd te bieden als kansen te benutten", aldus De Hoop Scheffer.

Nederlandse aansluiting

De AIV vindt onder meer dat Nederland zich in de EU meer moet richten op de as Berlijn-Parijs. "Als Frankrijk en Duitsland iets willen in Europa is dat heel moeilijk tegen te houden", zei De Hoop Scheffer in Buitenhof. Voor de Brexit richtte Nederland zich vaak op de regering in Londen.

De Adviesraad pleit onder meer voor Nederlandse aansluiting bij Frans-Duitse initiatieven op veiligheids- en defensiegebied. Ook zou een nieuw kabinet moeten zorgen dat er 2 procent van het bruto nationaal product naar Defensie gaat en zich ook hard maken voor de democratie en de rechtstaat in Europa.

Sterk Europa belangrijk

Een sterk Europa is belangrijk met het oog op het "keiharde machtsspel" dat gaande is tussen de Verenigde Staten en China. Alleen zo kan voorkomen worden dat de EU "geplet" wordt tussen die twee, aldus De Hoop Scheffer.

De AIV pleit verder onder meer voor verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking en meer steun aan arme landen in de strijd tegen het coronavirus.