Coornhert Lyceum in Haarlem wordt daltonschool: ’We gaan versterken waar we al goed in zijn’

,,De humanistisch mensvisie van het Coornhert Lyceum past goed bij de pedagogische onderwijsvisie van dalton’’, zeggen de rectoren Nelie Groen en Bas Boensma van het Coornhert Lyceum.
© archieffoto united photos/toussaint kluiters
Haarlem

Het Coornhert Lyceum wordt met ingang van schooljaar 2022-2023 een daltonschool. Vanaf dan gaat de school met de dalton-onderwijsvisie werken voor de ruim 1.500 leerlingen. Daarmee krijgt Haarlem de eerste daltonschool voor voortgezet onderwijs.

Er is bewust voor dalton gekozen, omdat deze onderwijsvisie volgens de school en het bestuur (Dunamare onderwijsgroep) helpt om leerlingen nog beter voor te bereiden op de wereld van morgen. Daarnaast sluit dalton goed aan bij het soort onderwijs dat al op het Coornhert wordt gegeven.

,,Dalton past goed bij de manier waarop het Coornhert op dit moment lessen geeft’’, benadrukt Nelie Groen, die samen met Bas Boensma het rectoraat voert over de school.

,,We zijn afgelopen twee jaar bezig geweest de lessen nadrukkelijk te verbeteren op effect: wat te doen om te zorgen dat leerlingen beter leren. We merken dat de leerlingen daarin zelf een actievere rol willen en kunnen leveren. De volgende stap die we zouden willen zetten, is dat leerlingen meer zelfstandig in staat zijn keuzes te maken in hun leerproces. Daar past de daltonvisie heel erg bij.’’

Die visie kenmerkt zich door vijf kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, samenwerken en effectiviteit.

,,De humanistisch mensvisie van het Coornhert Lyceum past goed bij de pedagogische onderwijsvisie van dalton’’, vult Bas Boensma aan. ,,Je zou het bijna een-op-een op elkaar kunnen leggen. Dalton is een logisch gevolg van hoe we nu al werken. We zullen versterken waar we nu al goed in zijn. We gaan niet de school op zijn kop zetten, dat is wel belangrijk om te vermelden.’’

(Tekst gaat door onder de foto)

Coornhert Lyceum
© foto archief

In Haarlemmermeer is ook één middelbare school die daltononderwijs geeft; dat is het Haarlemmermeer Lyceum-locatie Zuidrand in Hoofddorp. Haarlem kent wel al twee basisscholen met daltononderwijs.

„Voor die leerlingen vormt het Coornhert Lyceum een mooie aansluitende stap. Maar, wenst het rectorsduo te benadrukken: ,,Het is heus niet nodig om basisonderwijs te hebben gevolgd in de daltonmethodiek. Het gaat erom dat je leerlingen stimuleert te ondernemen en te onderzoeken, en meer verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen’’, zegt Groen. ,,Ze krijgen ook meer invloed op hun lessen, ze krijgen bijvoorbeeld de vrijheid om zelfstandig taken te plannen, eigen keuzes te maken en naar een eigen resultaat toe te werken.”

Groen heeft vragen van ouders gehad over de reden van de ingeslagen weg. Die wilden onder meer weten hoe het met de structuur is. ,,Het Coornhert staat bekend als een goed gestructureerde school. Dat blijft zo. De daltonvisie is gericht op effectief leren en de competentieontwikkeling van leerlingen.’’

Waarbij Groen en Boensma het belang van de ’dalton-band’ willen onderstrepen. ,,Dat is het moment waarop elke leerling zelf kan kiezen wat hij of zij gaat doen: huiswerk maken, verdiepen middels steunlessen, of kiezen voor een masterclass. Natuurlijk helpen mentoren leerlingen om de juiste keuzes te maken. Als je onvoldoende staat voor Engels, is het logisch naar een steunles voor Engels te gaan. Het kan ook zijn dat je iets kiest om geïnspireerd te raken, door bijvoorbeeld een bijeenkomst over waterstofenergie te volgen.’’

Het Coornhert Lyceum start pas als daltonschool in het schooljaar 2022-2023. ,,We starten in elk geval met de eersteklassers die dan binnenkomen. De examenleerlingen zullen er praktisch niets van merken.’’ De overgang naar daltononderwijs valt samen met de viering van het 75-jarig bestaan van de school.