Raad Haarlemmermeer unaniem: ’Houtrakpolder niet beschikbaar voor haven Amsterdam’

Zo dicht ligt de haven van Amsterdam al bij de Houtrakpolder. De gebieden noord en zuid zijn ’het groene schip’, een depot van vervuilde grond dat moet voorkomen dat de haven de gemeentegrens van Haarlemmermeer oversteekt.

Zo dicht ligt de haven van Amsterdam al bij de Houtrakpolder. De gebieden noord en zuid zijn ’het groene schip’, een depot van vervuilde grond dat moet voorkomen dat de haven de gemeentegrens van Haarlemmermeer oversteekt.© haven amsterdam

Bart Boele
Hoofddorp

,,Dit is voor ons onacceptabel.’’ Dat zegt Haarlemmermeer tegen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) die van de Houtrakpolder een ’strategische reservering’ wil maken van de Amsterdamse haven.

Haarlemmermeer is daar mordicus tegen en maakt daar zeker geen geheim van. Bij elke gelegenheid van bestuurlijk overleg meldt de gemeente dat de Houtrakpolder groen moet blijven. ,,Het lijkt er op dat regionaal onvoldoende helder is wat voor precair onderwerp dit in Haarlemmermeer is’’, stelt de gemeente in een reactie op het zogenaamde Verstedelijkingsconcept MRA. Daarin wordt in grote lijnen aangegeven welke ontwikkelingen de komende jaren waar kunnen komen.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer staat unaniem achter het ’njet’ van het college van B en W. Die schrijven in een brief aan de MRA: ,,De Houtrakpolder is niet beschikbaar voor havenactiviteiten, ook niet als strategische reservering. In een regio waar goed wordt samengewerkt wordt naar elkaar geluisterd en worden elkaars (sterke) wensen gerespecteerd, bij dit onderwerp ervaren wij dat niet en betreuren dat zeer.’’

Onacceptabel

Alle partijen in de gemeenteraad stellen dat het onacceptabel is de polder te reserveren voor havenactiviteiten. Bij de fusie met de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2019 zijn daar ook harde afspraken over gemaakt. Haarlemmermeer wijst er op dat er maar een partij over de Houtrakpolder gaat en dat is de gemeenteraad. ,,De Houtrakpolder is niet beschikbaar voor havenactiviteiten. Uitbreiding van het Westelijk Havengebied van Amsterdam richting de Houtrakpolder past niet bij het open en groene karakter van de groene buffer tussen Haarlem en Amsterdam.’’

,,De polder ligt in het recreatiegebied Spaarnwoude, dat is ontwikkeld als reactie op de behoefte van de stedelijke bevolking. Naast dagrecreatie wordt het gebied onder meer gebruikt voor grote evenementen. Het recreatiegebied Spaarnwoude maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en ontvangt jaarlijks 5,5 miljoen bezoekers. De Houtrakpolder neemt daarvan ongeveer 900.000 bezoekers voor zijn rekening. De natuurwaarde van het gebied is hoog.’’

Amsterdam

Volgens CDA-wethouder Mariëtte Sedee had de gemeente Amsterdam de reservering van de Houtrakpolder aanvankelijk nog in haar havenvisie opgenomen, maar is die inmiddels geschrapt. ,,Wij begrijpen dat Haarlemmermeer dat niet wil. Het is geen grondgebied van Amsterdam, wij passen de tekst aan’’, kan Sedee de raadsleden voorlezen uit een document van Amsterdam.

De enige partij die nog wel vasthoudt aan de reservering is de provincie Noord-Holland.

Net binnen