Wanneer krijg je hulp van ons ombudsteam? Nancy Ubert en Ed Brouwer helpen abonnees die een geschil hebben met een bedrijf of instantie

Het ombudsteam van deze krant: Nancy Ubert en Ed Brouwer.

Het ombudsteam van deze krant: Nancy Ubert en Ed Brouwer.© Foto Erna Faust

De ombudsredactie van deze krant biedt lezers hulp bij onrecht, onwil en onverschilligheid. Wie een geschil heeft met een bedrijf of instantie, kan aankloppen bij Nancy Ubert en Ed Brouwer. Absolute voorwaarde voor hulp is volledige naamsvermelding in de krant. E-mail ombudsteam@mediahuis.nl en Ombudsteam Mediahuis, Postbus 2603, 1000 CP Amsterdam.

Niet alle hulpverzoeken kunnen worden gehonoreerd. Het aantal verzoeken dwingt de ombudsredactie te selecteren. Daarbij hanteren wij de volgende criteria:

- Is te verwachten dat de kwestie met iets meer geduld vanzelf oplost?

- Is het onderwerp vaker ter sprake geweest op de ombudspagina?

- Is het onderwerp interessant voor een grote groep lezers?

- Zijn er al andere hulpverleners bij betrokken?

- Is een zaak enigszins kansrijk?

- Is de gehoopte uitkomst van onze inzet de moeite waard?

- Is de lezer abonnee van een van onze dagbladen?

Pakken wij een hulpverzoek op, dan leidt onze bemoeienis in principe tot een publicatie in al onze dagbladen en online mét vermelding van naam en (waar functioneel) woonplaats – tenzij vermelding naar onze overtuiging onwenselijk is. Van lezers die niet met volledige naamsvermelding in de krant willen komen, zullen wij een hulpverzoek waarschijnlijk niet in behandeling nemen.

Klachten over onze dagbladen nemen wij niet zelf in behandeling, deze zullen we zo nodig doorgeleiden naar de verantwoordelijke collega’s.

Veel consumentenvragen worden trouwens beantwoord via www.consuwijzer.nl.

Net binnen