Premium

Proef met windmolen op kruising Bennebroekerweg bij Hoofddorp mislukt

Hoofddorp

De windmolenproef op de kruising van Rijnlanderweg en Bennebroekerweg is mislukt. De molen die eind 2016 werd geplaatst kon de harde wind niet aan, een steviger exemplaar is nooit geplaatst.

De gemeente Haarlemmermeer gaat de leverancier, Wind Energy Holland, een ingebrekestelling sturen waarin het bedrijf tot 1 november de tijd krijgt om alsnog een windmolen te plaatsen. Als dat niet gebeurt zal de gemeente een schadevergoeding eisen, maar VVD-wethouder Marja Ruigrok van verkeer ziet liever dat er toch deze maand nog een windmolen wordt geïnstalleerd.

Het zag er in december 2016 allemaal zo mooi uit. De verkeerslichteninstallatie op het kruispunt zou van stroom worden voorzien door een eigen windmolen.

De capaciteit was het opwekken van 3000 kW elektriciteit, terwijl 2500 nodig is. De overblijvende stroom zou aan het elektriciteitsnet worden geleverd, terwijl de verkeerslichten op windstille dagen door dat net van stroom zouden worden voorzien.

De installatie kostte de gemeente 10.500 euro en werd eind 2016 door de wethouders Reneman en Nederstigt officieel in gebruik genomen. Haarlemmermeer was trots op dit duurzame initiatief en wilde met de proef voorloper zijn in duurzaam Nederland. De investering zou in 25 jaar worden terugverdiend was de inschatting.

Zat

PvdA-raadsleden in Haarlemmermeer hebben herhaaldelijk gevraagd hoe het er voorstaat met de windmolen op het kruispunt. Wethouder Marja Ruigrok geeft nu aan het wel zat te zijn met de leverancier. „Er is al ruim een jaar geleden toegezegd dat er een verbeterde versie van een windmolen zal worden geplaatst. De vorige versie was onvoldoende bestand tegen harde wind. Er zijn in de afgelopen periode door het desbetreffende bedrijf herhaaldelijk toezeggingen gedaan om tot plaatsing over te gaan. De laatste toezegging is geweest dat de verbeterde versie van de windmolen in augustus 2019 zou worden geplaatst”, aldus de wethouder. „Tot mijn ongenoegen is de molen nog steeds niet geplaatst.”

Verkeerslichten op dit kruispunt midden in de polder zijn geen overbodige luxe. De Bennebroekerweg is een drukke route tussen Hoofddorp en de A4. De Rijnlanderweg wordt veel gebruikt door verkeer dat van kantorenpark Beukenhorst in Hoofddorp naar de snelweg wil of doorrijdt naar het zuiden.