Premium

Verwarring rond Plein28 in Hillegom: mag daar straks nou wel of geen biertje, wijntje of advocaatje genuttigd worden?

Verwarring rond Plein28 in Hillegom: mag daar straks nou wel of geen biertje, wijntje of advocaatje genuttigd worden?
© Tekening Freek Kroon
Hillegom

Kan er in de toekomst nou wel of niet een biertje, wijntje of advocaatje worden genuttigd bij Plein28 in Hillegom? Over die vraag is onder een deel van de (voormalige) gebruikers van het buurthuis stevige verwarring ontstaan.

Een deze week verstuurde brief van Welzijnskompas aan de kaartclubjes en biljarters die tot voor kort gebruik maakten van het buurthuis aan het Henri Dunantplein wekt de stellige indruk dat alcohol taboe blijft. Terwijl een ruime meerderheid van de Hillegomse gemeenteraad eind september toch in een motie had aangegeven dat in Plein28 een borrel geschonken moet kunnen worden.

Wat er vooraf ging

Hoe zit het nu? Eerst een stukje geschiedenis. Afgelopen voorjaar deed Welzijnskompas - de organisatie die namens de gemeente Plein28 exploiteert - alcohol in het buurthuis in de ban. Het gebouw was twintig jaar lang - onder de naam Het Pluspunt - een ontmoetingscentrum voor ouderen, maar sloeg deze zomer een nieuwe weg in. Plein28 moet een inloop-, leer- en ontwikkelcentrum voor mensen van allerlei pluimage en alle leeftijden worden en daar past alcohol niet in. Om diezelfde reden moesten de kaart clubjes er vertrekken.

Het besluit deed veel stof opwaaien in Hillegom. De kaartclubjes baalden dat zij uit hun geliefde, centraal gelegen ruimte moesten. En veel oudere bezoekers misten het borreltje of advocaatje dat zij met elkaar gebruikten tijdens een praatje aan de stamtafel, een potje biljart of een kaartje.

Motie

In september greep de politiek in. BBH en Bloeiend Hillegom dienden gezamenlijk een motie in: de kaartclubjes moesten kunnen terugkeren in het gebouw. Ook op gezette tijden een borrel schenken, zou weer mogelijk moeten worden. De twee lokale partijen vonden D66 aan hun zijde, waarmee een ruime meerderheid - 12 van de 19 raadsleden - de motie steunde. „Wie zijn wij om opa z’n borreltje en oma d’r advocaatje te ontnemen?”, zo motiveerde Co Jansen (Bloeiend Hillegom) de motie. Frank Evers (BBH) sprak van ’onacceptabele betutteling’.

De brief

Na de motie ging Welzijnskompas in gesprek met de kaarters en de biljarters. Over ’de actuele stand van zaken’ stuurde directeur Gesmar Pruijs deze week een brief aan de betrokkenen. Daarin staat de passage: ’Onderzoek wijst uit dat ontwikkeling en alcohol niet goed samengaan. (...) Het bestuur heeft Plein28, anders dan Het Pluspunt, daarom alcoholvrij verklaard’.

In de brief staat verder ’dat niet aan alle wensen van alle partijen tegemoet kan worden gekomen, maar wel aan een aantal wensen’ en dat ’daarover nog overleg gaande is met de betrokken wethouder’ (Fred van Trigt, red.).

’Niet goed’

De kaartclubjes trekken uit het schrijven de conclusie dat de motie niet wordt uitgevoerd. ,,Het ziet er niet goed uit’’, reageert bijvoorbeeld Ine van Beurden van een van de bridgeclubjes die inmiddels met tegenzin is uitgeweken naar De Kulturele Raad. ,,De kans lijkt klein dat we terug kunnen naar Plein28. En een borrel drinken blijft dus verboden, lees ik.’’

Ook Jaap Hartman van een bridgeclubje dat nu in het KWJ-gebouw kaart, reageert zo. ,,We willen heel graag terug, maar of het gebeurt... En alcohol blijft dus verboden. Een onbegrijpelijk besluit. Sommige leden drinken graag een wijntje, dat moet toch kunnen?!’’

’Minachting’

Ook de politieke partijen, die de brief inmiddels kregen toegespeeld, reageren verbolgen. ,,Ik vind dit minachting van de raad’’, zegt Frank Evers, voorman van BBH. Hij kondigt aan hierover vragen te gaan stellen aan het college van B en W.

Co Jansen van Bloeiend Hillegom is ook verbijsterd. ,,Die motie was toch duidelijk, lijkt me. Zeker als je tussenwanden gebruikt, moet gezamenlijk gebruik, met daarbij desgewenst het borreltje, mogelijk zijn. Zeker als de ruimte van de verhuisde bakker bij Plein28 komt, wat de bedoeling schijnt te zijn.’’

’Niets definitief’

Een telefoontje naar Welzijnskompas-directeur Pruijs brengt een verrassende wending in het verhaal. ,,Er is nog helemaal niets definitief beslist over de eventuele terugkeer van de kaarters en de vraag of er alcohol mag worden geschonken’’, zegt zij.

,,De passage over alcohol staat in de brief als zijnde een standpunt van Welzijnskompas dat destijds is ingenomen’’, vervolgt Pruijs. ,,En hoewel we daar nog steeds achter staan, zegt dit nog niets over toekomstig beleid. Daarover gaan we nu in overleg met het college van B en W. Ik ben namelijk niet de enige die kan bepalen wat er gebeurt.’’

Op naar de volgende aflevering van de soap dus....