Onderzoek woningmarkt: Grote verschillen bij startersleningen gemeenten in de IJmond

Ivo Laan
IJmond

Velsen, Beverwijk en Heemskerk hebben de afgelopen jaren minstens drie miljoen euro besteed aan startersleningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant. De meeste leningen zijn verstrekt in Beverwijk, de minste in Velsen.

In Velsen komen starters alleen in aanmerking als ze een nieuwbouwwoning in IJmuiden kopen die na 1 maart 2014 is gebouwd. In de andere Velsense kernen geldt de startersregeling niet. Terwijl in andere gemeenten ook leningen verstrekt worden voor bestaande woningen. De starterslening is bedoeld voor woningzoekenden die door de verscherpte hypotheekeisen nauwelijks nog een eigen woning kunnen kopen.

In Beverwijk zijn de meeste startersleningen verstrekt. Tussen 2013 en 2016 zijn 74 leningen mogelijk gemaakt voor in totaal één miljoen euro. In 2017 werd opnieuw één miljoen beschikbaar gesteld. Eind 2018 was het potje al op en waren er 47 starters mee geholpen. Dit jaar trok de gemeente opnieuw de buidel en stelde weer één miljoen euro beschikbaar. Tot nu toe zijn er 23 aanvragen goedgekeurd. Uitgaande dat er gemiddeld 22.000 euro per aanvraag nodig is, is er nog iets meer dan een half miljoen euro over in Beverwijk, genoeg voor ongeveer 22 leningen.

Nieuw leven

In Heemskerk stopte de regeling in 2014, maar werd in 2018 nieuw leven ingeblazen. In die tijd zijn er nu 22 startersleningen verstrekt. Er zit nog 780.000 euro in het potje waarmee zo’n 31 starters geholpen kunnen worden.

In Velsen zijn de afgelopen drie jaar geen startersleningen verstrekt. Dat komt door het gebrek aan nieuwbouwwoningen in IJmuiden, stelt de gemeente. En dat terwijl Velsen juist de nieuwbouw wilde aanjagen in IJmuiden door de starterslening alleen in die kern te laten gelden. Omdat er geen leningen zijn verstrekt de afgelopen jaren, ligt er nog 1,2 miljoen euro stof te happen. Marjolein Vingerhoed uit IJmuiden is al lang op zoek naar een koopwoning, maar baalt van die beperkingen. ,,De starterslening in Velsen geldt alleen bij nieuwbouw. Daar heb ik dus ook niks aan. Dat zouden ze echt moeten aanpassen.’’

Lees ook: Starterslening voor woningzoekers in de IJmond: succes of sof?

In elke gemeente zit de startersleningregeling net iets anders in elkaar. Zo is de maximale koopsom van woningen in Beverwijk, Heemskerk en Castricum gesteld op 290.000 euro. In Uitgeest op 250.000 en in Velsen op 220.000 euro. Het maximale leenbedrag van de startersleningdeel is in Castricum het hoogst met 30.000 euro. In Beverwijk en Heemskerk is dat 25.000 euro, in Velsen is dat 20.000 euro en in Uitgeest 12.500 euro.

Gemeenten maken bij de uitvoering gebruik van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, een onafhankelijke stichting. Meer info: www.svn.nl

Castricum en Uitgeest konden niet op tijd informatie verstrekken.

Lees ook: Marjolein woonde jaren thuis omdat er geen koop- en huurhuizen zijn

Lees ook: Ouderen in de IJmond zitten vaak ’vast’ aan hun te grote huis, bij gebrek aan leuke appartementen

Net binnen