Premium

Haarlemmermeer: half miljoen extra voor juridische kosten

Haarlemmermeer: half miljoen extra voor juridische kosten
Hoofddorp

Haarlemmermeer heeft dit jaar een half miljoen extra nodig voor juridische procedures. Raadsleden vragen zich af waarom.

„De procedures rond Televerde en De Veldpost in Badhoevedorp zijn niet onverwacht, dus waarom is dat geld nodig?”, wil raadslid Kasper Sulmann (Gezond Haarlemmermeer) weten. „Stappen er steeds meer mensen naar de rechter?”

Volgens Beryl van Straten (VVD) is het een landelijke trend dat gemeenten steeds meer geld kwijt zijn aan rechtszaken maar het zit ook haar niet lekker. „Wat doet de gemeente om rechtszaken te voorkomen?”, wil zij weten: wordt er voldoende gekeken naar informeren en overleggen vooraf en is in geval van een meningsverschil mediation beschikbaar?

Volgens Koos de Vries (Christenunie-SGP) is een half miljoen ’wel een stevige correctie’.

De extra kosten blijken uit de zogenoemde najaarsrapportage, waar in staat in hoeverre de begroting voor dit jaar strookt met de daadwerkelijke uitgeven. Bij de bespreking van die nota krijgen de raadsleden geen antwoord van het college van B en W op de vragen over het oplopen van de juridische kosten.

Haarlemmermeer wordt al jaren veelvuldig door inwoners en bedrijven voor de rechter gedaagd. Dat zijn particulieren die het niet eens zijn met een bestemmingsplan of beslissing, maar ook bedrijven. De soms jarenlange procedures zijn ingecalculeerd.

Volgens de najaarsrapportage komt de kostenstijging door hogere tarieven van juridische adviezen. Als grote gemeente gaat Haarlemmermeer opvallend vaak in de fout met bestemmingsplannen.