Raad kritisch over ontwikkelingen Haarlemmermeer: ’Verdozing schaadt het landschap’

Stalen schoenendozen verrijzen in rap tempo aan de Rijnlanderweg bij Hoofddorp.
© United Photos/Paul Vreeker
Hoofddorp

,,Verdozing richt onherstelbare schade aan voor het polderlandschap. Hoeveel is een open landschap ons waard’’, vraagt CDA-raadslid Erik van der Peet zich af.

Ook Groen-Links raadslid Peter Boerman beklaagt zich over de ’platte dozen in de laatste open ruimte rond Schiphol’. De twee bedoelen met die dozen de bedrijfspanden die vooral tussen Hoofddorp en Rijsenhout worden neergezet voor datacenters en distributiebedrijven.

De dozen-discussie laait op als de gemeenteraad de beoogde schaalsprong voor de oostkant van Haarlemmermeer bespreekt. In een aantal lijvige documenten worden door B en W komende ingrijpende veranderingen rond met name Schiphol in kaart gebracht. Reden zijn de plannen om hier ’de entree van Nederland’ te creëren.

Volgens Joost Koomen (D66) zeggen de documenten niet zoveel. ,,Volle zinnen en chique woorden waar je alle kanten mee op kunt. Een prettige groene leefomgeving, goed openbaar vervoer en toekomstbestendige ontwikkelingen, je kunt niet tegen zijn. Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt of interessante dilemma’s voorgelegd.’’

Boerman vraagt zich met anderen af waar het pakket oostflankdocumenten opeens vandaan komt. De gemeenteraad heeft er niet om gevraagd en in het coalitieakkoord is het geen onderwerp. Ron Heimerikx (HAP) vindt het van belang die internationale entree van Nederland in te passen in de andere ontwikkelingen van de oostflank. ,,De balans tussen groei en leefbaarheid wordt losgelaten’’, vreest hij. ,,Wij stellen leefbaarheid voorop, daarna kan naar groei worden gekeken. Als tussen Amsterdam-West en Hoofddorp een sleutelgebied ligt voor wonen, komen daar dan woningen in een premiumprijsklasse’’, vraagt hij zich af.

CDA-wethouder Mariëtte Sedee geeft aan dat de documenten nu worden voorgelegd om de gemeenteraad zo vroeg mogelijk bij de komende ingrijpende ontwikkelingen te betrekken. ,,De kaders waarbinnen we werken zijn de afgelopen tien, vijftien jaar al vastgelegd door beslissingen te nemen. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd om antwoorden te formuleren op strategische vragen.’’

Dat vinden de raadsleden Van der Peet, Heimerikx en Koomen te kort door de bocht. ,,De ambities in deze stukken zijn veel groter dan zaken waarover al beslissingen zijn genomen.’’

Minder eens zijn raadsleden het over de wenselijkheid van de noord-zuidlijn ofwel een metroverbinding van Amsterdam naar Hoofddorp en vooral of en hoeveel Haarlemmermeer daaraan mee gaat betalen. VVD-wethouder Marja Ruigrok komt deze zomer met voorstellen.

Net binnen