Zeeweg in IJmuiden in stukken geknipt voor groot onderhoud, weg twee maanden lang overdag dicht behalve voor hulpdiensten, bussen en HVC

De Zeeweg gaat maandag voor langere tijd dicht.© Foto United Photos/Paul Vreeker

Susanne Moerkerk
IJmuiden

De Zeeweg in IJmuiden is vanaf maandag ruim twee maanden in vier fasen afgesloten voor werkzaamheden. Overdag is de weg dicht, aan het eind van de werkdag is de weg open.

De gehele Zeeweg zal onder handen genomen worden voor groot onderhoud. Dura Vermeer is naar verwachting tot en met 4 april bezig met de klus. De aannemer slaat zijn kamp op op het terrein van Zorgbalans dat nu als parkeerplaats voor de wijk dient. Hierdoor kunnen er minder auto’s daar parkeren. Als geste legt de aannemer een korrelbaan op het terrein dat na het werk blijft liggen, die korrels maken het terrein minder drassig en beter toegankelijk.

In algemene zin worden er middengeleiders geplaatst bij de kruispunten en worden de parkeervakken aangepast. Het zebrapad nabij de Lariksstraat wordt weggehaald en tot slot wordt de hele weg opnieuw geasfalteerd. Ook worden er extra plekken met groen aangelegd.

Overdag

Elke werkdag tussen half zeven ’s morgens en half vijf ’s middags is het bewuste wegdeel afgesloten. Buiten die tijden probeert Dura de weg begaanbaar te houden voor verkeer. Parkeren is niet mogelijk in het deel dat die weken onder handen wordt genomen.

Dura heeft de Zeeweg, een belangrijke verkeersader van IJmuiden, voor het werk in vier delen opgeknipt. Omdat het zo’n belangrijke verkeersroute is, zal de weg tijdens de afsluitingen alleen overdag onbegaanbaar zijn. De start van het werk is op het stuk tussen de Willemsbeekweg en de Groeneweg. De kruising Zeeweg/Groeneweg blijft tijdens dit deel van de werkzaamheden gewoon begaanbaar. Daarna zullen de werkzaamheden iedere paar weken een stuk opschuiven richting het zuiden.

(Tekst gaat door onder de foto)

Elke ochtend gaat de Zeeweg op slot en elke middag gaat de straat weer open voor het verkeer© Foto United Photos/Paul Vreeker

Omleiding

De weg is tijdens het werk afgesloten voor doorgaand verkeer. Hulpdiensten, HVC en Connexxion kunnen wel gebruik blijven maken van de straat. Voor automobilisten en overig verkeer worden omleidingen ingesteld. Bewoners kunnen de delen van de Zeeweg gebruiken die op dat moment geen onderdeel zijn van de werkzaamheden. De aannemer probeert sluipverkeer door de straten van de omliggende woonwijken tegen te gaan.

Tijdens het tweede deel van de werkzaamheden (21 februari tot en met 11 maart) is er een tijdelijk parkeerverbod in de Appelboomstraat aan de kant waar geen parkeervakken zijn. De Appelboomstraat is aan de Zeewegzijde afgesloten tijdens deze fase. Zodra de derde fase start (14 maart), wordt het verbod weer opgeheven.

Groen

De beplanting rondom de bomen wordt voor de werkzaamheden ’zorgvuldig verwijderd’ en krijgt een functie elders in de gemeente. Langs de Zeeweg komen extra groenplekken die in het voorjaar weer worden beplant. Bij de kruising met de Cederstraat verdwijnen twee bomen, in verband met het plaatsen van een middengeleider op het zebrapad. Daar komen drie bomen voor terug in de buurt van de kruising.

Aan het eind van de werkzaamheden is de gehele Zeeweg een aantal dagen dicht in verband met asfalteringswerkzaamheden.

Wanneer is welk deel van de Zeeweg dicht?

De Zeeweg gaat in vier delen op slot

24 januari tot en met 18 februari is de weg tussen de kruisingen Willemsbeekweg en de Groeneweg dicht.

21 februari tot en met 11 maart is het stuk tussen de Groeneweg en de Velserduinweg afgesloten. De kruising Zeeweg/Velserduinweg is dan wel open.

14 maart tot en met 1 april is de Zeeweg inclusief de kruising Velserduinweg tot aan de Heerenduinweg dicht.

Van 1 tot en met 4 april is de gehele Zeeweg dicht voor asfaltering

Net binnen