Dorpsraad Wijk aan Zee: laat onafhankelijke instantie uitstoot Tata meten

De hoogovens van Tata Steel gezien vanaf het strand bij Wijk aan Zee.

De hoogovens van Tata Steel gezien vanaf het strand bij Wijk aan Zee.© ANP

ANP
WIJK AAN ZEE

De dorpsraad van Wijk aan Zee wil dat de uitstoot van Tata Steel voortaan door een onafhankelijke overheidsinstantie wordt gemeten.

De staalfabriek levert nu, zoals vastgelegd in de wet, zelf de uitstootgegevens aan. In het vrijdag gepubliceerde rapport van het RIVM werd duidelijk dat de gerapporteerde uitstoot lager ligt dan de gemeten concentraties in de praktijk.

"Dit gat tussen de gemeten waardes en de berekende is het meest opvallend", zegt Linda Valent, die de ontwikkelingen rondom Tata Steel volgt voor de dorpsraad. "Die data is door Tata Steel zelf aangeleverd. Als dat niet overeenkomt met de werkelijkheid, worden we allemaal met een kluitje in het riet gestuurd."

Lees ook: RIVM: Tata Steel grootste bron kankerverwekkende pak’s en zware metalen in woonwijken rondom de fabriek

De dorpsraad noemt metingen door een omgevingsdienst zoals in de Rijnmond gebeurt een beter alternatief. "De gegevens die Tata Steel opgeeft, moeten worden gecontroleerd. Blijkbaar is die controle niet voldoende. De DCMR Milieudienst in Rijnmond lijkt hier bijvoorbeeld veel meer op toegerust."

Het RIVM weet de oorzaak niet voor het verschil tussen de gemeten waardes en de berekende waardes op papier, maar noemt wel een aantal mogelijke opties. Zo is het mogelijk dat de uitstoot bij incidenten wordt onderschat.

Ook kunnen het treinverkeer en de opslag en overslag van kolen en ertsen mogelijke bronnen van uitstoot zijn. Daarnaast zijn de aangeleverde gegevens mogelijk niet compleet met de manier waarop de stoffen zijn uitgestoten. Het maakt verschil of dit via een schoorsteen gebeurt of via bijvoorbeeld een zijdeur.

Ook hoeven onderaannemers op het terrein van Tata, zoals bedrijf Harsco, hun uitstoot niet aan te geven bij de registratie. Een andere mogelijke oorzaak is het opnieuw opwaaien van stoffen die jaren eerder al in de bodem terecht zijn gekomen.

"Voor al deze mogelijke oorzaken ligt de verantwoordelijkheid bij Tata Steel, behalve het opnieuw opwaaiende stof", zegt Valent daarover. "We moeten ons dus echt afvragen of Tata wel te vertrouwen is bij het opgeven van deze gegevens."

Net binnen