Vluchtelingen komen naar Velsen-Noord, rechter veegt bezwaren ondernemers van tafel

De cruiseferry Silja Europa op weg naar Velsen-Noord.© Foto Ko van Leeuwen

Pieter van Hove en Wessel Mekking
Haarlem/Velsen-Noord

De vluchtelingen kunnen naar het opvangschip in Velsen-Noord komen. De rechter heeft de bezwaren van ondernemers uit de omgeving maandagmiddag afgewezen.

De uitspraak betekent dat maandagmiddag nog enkele bussen met vluchtelingen vanuit Ter Apel naar de VOB-kade in Velsen-Noord worden vervoerd. Een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is blij met het bericht. ,,Dat betekent dat de vluchtelingen een onderdak hebben.” Naar verwachting komen de eerste tijdelijke bewoners rond 17 uur aan. Bedoeling is dat de komende dagen het aantal vluchtelingen groeit tot duizend.

Veiligheid bewoners

Bedrijven bij de VOB-kade hadden een kort geding aangespannen over het schip. Hun advocaat Anita Nijboer pleitte voor een extern onderzoek naar de veiligheid voor de tijdelijke bewoners van de Silja Europa. Het schip is volgens haar ’een kwetsbaar object’ in de buurt van een belangrijke aardgasleiding, een route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het ligt, zo stelde zij, binnen de risicocontour van afvalverwerkingsbedrijf CMF.

Ook zijn de ondernemers bang dat vluchtelingen op hun bedrijventerreinen komen en dan gevaar lopen. Ook kan Kampen Machinefabriek, een van de betrokken bedrijven, een achteringang niet meer gebruiken door de komst van het schip. Nog lang niet alle problemen voor de bedrijven zijn opgelost ondanks gesprekken met het COA, bleek vrijdag tijdens een kort geding.

Afweging

Het belang van het COA om de opvang onmiddellijk op die plaats te realiseren weegt in de ogen van de voorzieningenrechter zwaarder dan de belangen van de ondernemers.

De voorzieningenrechter oordeelt dat onvoldoende onderbouwd is dat het cruiseschip ligt bij een bedrijf met gevaarlijke activiteiten, CMF. Ook zet de gemeente Velsen hekwerken neer waardoor de bewoners van het schip de omliggende bedrijventerreinen van de ondernemers niet kunnen betreden. De rechter oordeelt dat dit voldoende toereikend is, ook vanwege andere beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast heeft de gemeente Velsen in de ogen van de rechter voldoende voorzieningen getroffen om overlast voor asielzoekers te beperken. De rechter stelt verder vast dat hoewel de manoeuvreerruimte van de machinefabriek wordt beperkt, niet is gebleken dat die haar bedrijfsactiviteiten helemaal niet meer kan uitvoeren.

(Tekst gaat door onder de foto)

Trappenhuis van het asielschip.© Foto ANP/Ramon van Flymen

De rechter realiseert zich dat het ’niet de schoonheidsprijs verdient’ dat de opvang zonder omgevingsvergunning werd gerealiseerd, maar dat verandert zijn oordeel niet.

Strijd niet gestreden

De juridische strijd om het asielschip gaat verder, zo blijkt uit de woorden van advocaat Nijboer. Zo is woensdag een zitting bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente Velsen. De raadsvrouw vindt dat concrete afspraken moeten worden gemaakt met de bedrijven die zij bijstaat, waaronder Marine Sampling Holland. Ze raadt het COA aan daarover nader in gesprek te gaan met de ondernemers. Ook blijft ze erbij dat de veiligheid onder de loep moet worden genomen. ,,Ik heb de vergunning van CMF nog niet gezien.’’

Tot 1 maart

Het asielschip aan de VOB-kade huisvest uiterlijk tot 1 maart volgend jaar vluchtelingen. Die dag loopt de overeenkomst van het COA met de gemeente Velsen af. Het schip zal de meeste tijd plek bieden aan maximaal duizend asielzoekers, op piekmomenten is 1.200 het maximumaantal bewoners.

Inspectie

Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Velsen heeft afgelopen weekeinde met de brandweer, de politie en de GGD een inspectie op het schip en op de kade gedaan. Een dag eerder had de Omgevingsdienst IJmond en het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) eveneens de situatie onderzocht.

(Tekst gaat door onder de foto)

Interieur van de Silja Europa.© Foto ANP/Ramon van Flymen

Doel was om na te gaan of voldaan wordt aan de regelgeving en aan alle voorwaarden en voorschriften uit de gedoogbeschikking. Die is opgesteld omdat de passagiersferry Silja Europa volgens het bestemmingsplan eigenlijk geen tijdelijke bewoners mag onderbrengen.

Er is onder meer gekeken of er een goede aanrijroute voor de hulpdiensten aanwezig is, de evacuatieroute van de bewoners van de Silja Europa voldoet aan de gestelde eisen en in geval van een noodsituatie de juiste instructies aanwezig zijn op het schip en aan de kade. Ook is gekeken naar de veiligheid op de kade, zodat mensen niet in het water kunnen vallen.

Cameratoezicht

Verder is onderzocht of er veilige looproutes, openbare verlichting en cameratoezicht op de kade zijn. Ook moet bij de entree van het terrein een beveiligingsunit geplaatst worden.

De burgemeester van Velsen, Frank Dales, reageert verheugt op de uitspraak van de rechter. ,,Ik ben blij dat we in Velsen bijdragen aan de oplossing van de crisis. Vluchtelingen krijgen de menselijke opvang die ze verdienen. Zo doen we dat in Velsen.”

Net binnen