FNV schakelt arbeidsinspectie in: ’Risico’s voor werknemers en omwonenden door problemen bij Linde Gas IJmuiden’

Linde Gas.© archieffoto AFP

Bart Vuijk
IJmuiden

De FNV heeft woensdag de arbeidsinspectie ingeschakeld om de directie van Linde Gas IJmuiden tot de orde te roepen. De vakbond meent dat er structurele problemen zijn met de veiligheidsbezetting van de gasfabriek. Dat zou onacceptabele risico's met zich meebrengen voor werknemers, omwonenden en milieu.

Linde Gas is gevestigd op het terrein van Tata steel IJmuiden. Het bedrijf valt in de hoogste veiligheidscategorie (BRZO plus). Een noodplan moet in werking kunnen treden bij calamiteiten. Hierin staat dat tijdens iedere wacht minimaal drie mensen aanwezig moeten zijn: een teamleider, een hoofdprocesregelaar en een operator. Volgens FNV is dat nu vaak niet zo. ,,Als er al drie mensen werken, dan hebben die vaak niet allemaal juiste kwalificaties."

Op de achtergrond speelt een diep conflict met de directie van de gasfabriek. Nadat in februari dit jaar twee vakbondsleden bij Linde Gas campagne voerden voor een betere cao, werden zij volgens de FNV gedegradeerd naar een lagere positie. ,,Hoewel deze medewerkers altijd uitstekende beoordelingen hebben gehad van hun werkgever.” Inmiddels zitten zij ziek thuis.

De FNV vindt dit een grove schending van alle regels die er bestaan over de omgang van werkgevers met vakbondsleden op de werkvloer. Die komen erop neer dat hun lidmaatschap van de vakbond niet tegen hen mag worden gebruikt.

Nadat de FNV voor zijn leden opkwam, onder meer met brieven aan de Europese directie van het bedrijf, gebeurde er naar de zin van de vakbond te weinig. Vakbondsbestuurder Iris van der Veen van FNV procesindustrie spreekt over gebrekkige sociale veiligheid van de medewerkers en intimidatie op de werkvloer.

,,In IJmuiden werkt een hechte club mensen. Er is veel onrust ontstaan nadat iedereen zag wat er met deze twee vakbondsmensen gebeurde." De uitval van deze twee mensen leidt tot een nog grotere onderbezetting dan er al was, aldus de FNV-bestuurder. ,,Dit is geen incident. Aan de minimale veiligheidsbezetting van drie mensen kan niet worden voldaan. Dat is een patroon."

Bij Linde Gas in IJmuiden werken zo’n vijftig mensen. Zij leveren industriële gassen aan verschillende bedrijven en sectoren, zoals Gasunie (stikstof), Tata Steel (diverse gassen), de tuinbouwsector (kooldioxide) en ziekenhuizen (medische zuurstof).

De directie van Linde Gas heeft niet gereageerd op een verzoek van deze krant om commentaar.

Net binnen