Kandidaten met een voorstel voor de restauratie van Fort benoorden Spaarndam krijgen extra kans. Dit voorkomt dat plannen wederom stranden

Fort benoorden Spaarndam.© Archieffoto

Mireille Sneekes
Velserbroek

Drie geïnteresseerden met een plan voor de restauratie van Fort benoorden Spaarndam voldoen niet aan de eisen die Recreatieschap Spaarnwoude heeft geformuleerd. De deelnemers krijgen nogmaals de kans hun plannen aan te passen.

Dit is besloten om te voorkomen dat het proces wederom stilvalt. De kandidaten hebben tot 8 december om hun voorstel aan de eisen te laten voldoen.

Begin dit jaar is het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude een zoektocht gestart naar ondernemers en organisaties met een voorstel om Fort benoorden Spaarndam een nieuw leven in te blazen. Het complex, dat aan de Linie in Velserbroek ligt, vlakbij de A9, staat sinds 1960 leeg en is ondertussen flink in verval geraakt.

Verboden

Er zijn geïnteresseerden die op tijd een plan hebben ingeleverd. Het recreatieschap noemt die voorstellen ’interessant en doordacht’, maar geen van de drie voldoet volledig aan de gestelde eisen. Het bestuur zette namelijk ’must have’s’ en ’won’t haves’ op papier.

Met de punten die absoluut niet mogen, zoals het volledig kappen van het bos, plannen voor hoogbouw of industriële activiteiten, zat het wel goed. Echter, punten waar een herbestemmingsplan absoluut wél aan moet voldoen, zaten nog niet snor.

Extra kans

De drie plannen mochten daarop aangepast worden, maar nadien was het recreatieschap ondanks verbeteringen alsnog niet tevreden. Daar had de club niet op gerekend. Na overleg is besloten de drie kandidaten nogmaals de kans te geven om aan alle gestelde eisen te voldoen.

Voorbeelden hiervan zijn: ’door de herbestemming worden de natuurwaarden vergroot, versterkt en verbonden’; ’de nieuwe bestemming moet leiden tot een beheerbare situatie zowel organisatorisch als op het gebied van beheer en onderhoud’ en ’het herbestemmingsplan toont aan voldoende middelen te kunnen genereren om het beheer en onderhoud van het fort te kunnen financieren’. Aan welke voorwaarden welk plan niet voldoet, is niet bekend.

Fort benoorden Spaarndam is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dat is een ring van 42 voormalige militaire complexen. Het complex staat op de werelderfgoedlijst van Unesco en voor de restauratie hebben al veel plannen de revue gepasseerd, maar geen enkele komt van de grond.

Net binnen