Leerkrachten bijeen: hoe krijgen we de scholieren weer 'aan'?

Archieffoto.

ANP
HAARLEM

De scholen werken na de coronacrisis weer als vanouds, maar de leerlingen niet. Verschillende onderzoeken wijzen dat al uit en de ontwikkelingen baarden Matthijn Tromp, leraar wiskunde aan een vmbo in Haarlem, zoveel zorgen dat hij aan de bel trok bij collega's en deskundigen om samen te zoeken naar oplossingen. Het is een actie die bepaald niet zonder gevolgen blijft.

Zijn optreden leidde ertoe dat er online bijeenkomsten worden gehouden onder de vlag van de VO-raad, de belangenorganisatie voor het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt donderdagmiddag voor het eerst, en de belangstelling is groot. Voor de twee komende bijeenkomsten hebben zich al bijna 600 leerkrachten uit alle vormen van middelbaar onderwijs aangemeld, want de problemen spelen op alle scholen.

Sinds corona letten leerlingen veelal slechter op, kunnen ze soms niet goed plannen, vinden ze voorbereiden op een toets nogal eens lastig en zijn antwoorden op vragen meermaals kort en inhoudsloos. Ze doen minder met alles mee en kunnen zelfs apathisch overkomen.

Dat er leerachterstanden zijn in de vakken zelf was al overduidelijk. De overheid kwam royaal met geld over de brug om die te verhelpen. "Maar dat geld heeft weinig zin als de kinderen niet opletten", aldus de 47-jarige Tromp. Met de online bijeenkomsten hoopt hij ideeën en plannen te verzamelen waarmee onderwijzend Nederland de scholieren in de praktijk weer 'aan' kan krijgen, nadat ze door hele en halve lockdowns 'uit' werden gezet. "De focus moet nu liggen op mentaal welzijn, al is dat wat ongrijpbaar", zegt hij. "In ieder geval moet er weer aan een klasgevoel worden gewerkt."

Dat is namelijk aanzienlijk minder geworden, merkt Tromp. Het ontbreken van interactie met leeftijdsgenoten en van de noodzaak om contacten te onderhouden, bracht passiviteit en stilstand in de persoonlijke ontwikkeling teweeg, aldus Tromp. "Zonder relatie geen prestatie", weet hij. Iets duidelijk vertellen en vanuit jezelf wat meer informatie aandragen is soms al lastiger geworden dan het was. Het hoefde namelijk een tijdje niet en in het leven van een kind was dat best een lange periode. Leerlingen van veertien gedragen zich hierdoor soms als kinderen van twaalf, merkt de vmbo-leerkracht.

Voor sommige collega's waren de ervaringen en actie van Tromp ook een opluchting. "Ze dachten dat het aan hen lag dat de leerlingen zich zo passief gedroegen, terwijl ze soms al twintig jaar in het onderwijs zitten. Wat vóór corona werkte, werkte daarna niet meer. En dat kan een docent best onzeker maken."

Net binnen